Vilkår og Betingelser

Generelle vilkår og kundeoplysninger

I. Generelle betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som udbyder (Siegfried Schuster GmbH) via hjemmesiden www.floristik24.dk. Medmindre andet er aftalt, modsættes inkluderingen af ​​de betingelser, du måtte have brugt.

(2) Forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende ikke kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​sin uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktsdannelse

(1) Kontraktens formål er salg af varer.

(2) Allerede med listen over det respektive produkt på vores websted sender vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er angivet i artikelbeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvssystemet som følger:
Varerne beregnet til køb opbevares i "indkøbskurv". Ved hjælp af den tilsvarende knap i navigationslinjen kan du åbne "indkøbskurv" og foretage ændringer der når som helst.
Når du har åbnet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data såvel som betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises alle ordredata igen på ordreoversigtssiden.
Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmetode, bliver du enten sendt til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil først blive omdirigeret til webstedet for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage den passende valg eller indtastning af dine data der. Endelig vil du blive omdirigeret tilbage til vores online shop på siden med ordreoversigt.
Inden du sender ordren, har du muligheden for at gennemgå alle oplysningerne her igen, ændre dem (også bruge "tilbage" -funktionen i internetbrowser) eller
annullere køb accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine forespørgsler angående oprettelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi vil give dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og transmission af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten automatiseres delvist via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har gemt hos os, er korrekt, modtagelsen af ​​e-mails er teknisk sikret og især forhindres ikke af SPAM-filtre.

§ 3 Særlige aftaler om tilbudte betalingsmetoder

(1) Køb på konto via Billpay
Ved køb på konto forfalder fakturabeløbet den kalenderdag, der er angivet på fakturaen (20 eller 30 kalenderdage efter fakturadato) for betaling til vores eksterne partner Billpay GmbH www.billpay.de . Betalingsmetodekøb på konto findes ikke for alle tilbud og kræver blandt andet en vellykket kreditcheck af Billpay GmbH.
Hvis du har tilladelse til at købe på konto for visse tilbud efter at have kontrolleret kreditværdigheden, behandles betalingen i samarbejde med Billpay GmbH, som vi overdrager vores betalingskrav til. I dette tilfælde kan du kun betale Billpay GmbH med en gældslempende virkning. Vi forbliver også ansvarlige for generelle kundehenvendelser (f.eks. Angående varerne, leveringstid, forsendelse), returneringer, klager, tilbagekaldelseserklæringer og forsendelser eller kreditnoter, når vi køber på konto via Billpay.
De generelle vilkår og betingelser http://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/ af Billpay GmbH gælder.

§ 4 tilbageholdelsesret, ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er en iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejerskabet til varerne, indtil alle krav fra det nuværende forretningsforhold er fuldt ud afviklet. Pantsætning eller overførsel som sikkerhed er ikke tilladt før overdragelse af ejerskab af de reserverede varer.

b) Du kan videresælge varerne under den almindelige forretningsdrift. I dette tilfælde tildeler du os alle krav på det fakturabeløb, der opstår ved videresalg, vi accepterer tildelingen. Du er yderligere autoriseret til at indsamle kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at inddrive kravet.

c) Hvis de reserverede varer kombineres og blandes, får vi fælles ejerskab af den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af ​​de reserverede varer og de andre behandlede objekter på behandlingstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, for så vidt den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet, der skal sikres med mere end 10%. Det er vores ansvar at vælge de sikkerhed, der skal frigives.

§ 5 Garanti

(1) Der er lovmæssigt ansvar for mangler.

(2) Som forbruger bliver du bedt om straks at kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader ved levering og informere os og speditøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Undladelse af at gøre dette har ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

(3) Så vidt du er en iværksætter, afviger fra ovenstående garantiregler:

a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalte som betingelsen for varen, men ikke andre reklamer, offentlige kampagner og erklæringer fra producenten.

b) I tilfælde af mangler leverer vi en garanti efter vores valg gennem udbedring eller efterfølgende levering. Hvis fejlrettelsen mislykkes, kan du enten anmode om en nedsættelse eller trække dig ud af kontrakten. Afhjælpsforanstaltningerne anses for at have fejlet efter et andet mislykket forsøg, medmindre tingets art eller manglen eller andre omstændigheder især resulterer. I tilfælde af afhjælpning behøver vi ikke bære de øgede omkostninger, der opstår ved at flytte varerne til et andet sted end præstationens sted, forudsat at forsendelsen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Forkortelsen af ​​fristen gælder ikke:

- skyldes skyldigvis skade som følge af personskade på liv, lemmer eller helbred og for andre skader, der forsætligt eller grov uagtsomhed er forårsaget;
- for så vidt vi ondsindet skjulte manglen eller har givet en garanti for kvaliteten af ​​varen;
- for genstande, der er brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget manglen
- med lovpligtig anvendelse af krav, som du har mod os i forbindelse med rettigheder til mangler.

§ 6 Valg af lov, sted for udførelse, kompetencested

(1) Tysk lov gælder. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang beskyttelsen, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen om forbrugernes sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage (princippet om gunstighed).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os og jurisdiktionsstedet er vores hjemsted, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk person under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt jurisdiktionsted i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor retssagen indgives. Myndigheden til også at kalde retten på et andet juridisk jurisdiktion forbliver ikke påvirket.

(3) Bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer finder ikke eksplicit anvendelse.

II Kundeinformation

1. Sælgers identitet

Siegfried Schuster GmbH
Zum Frischemarkt 4
04158 Leipzig
Tyskland
Telefon: 0341 46 84 0290
E-mail: shop (at) floristik24.dk


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen giver en platform for udenretslig online tvistbilæggelse ( OS-platform) klar, tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr .

Vi er klar til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer inden forbruger voldgiftsråd.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og mulighederne for korrektion finder sted i overensstemmelse med reglerne om "indgåelse af kontrakten" af vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog,

opbevaring af kontrakt 3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke den komplette tekst til kontrakten. Før ordren sendes via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af udskriftsfunktionen i browseren. Efter modtagelse af ordren af ​​os, vil ordredataene, de lovmæssigt krævede oplysninger til fjernkontrakter og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Ved tilbudsanmodninger uden for online indkøbskurvsystemet modtager du alle kontraktdata i form af et bindende tilbud i tekstform, for eksempel via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. Adfærdskodeks

4.1. Vi har derfor udsat os kriterierne for køber Seal kvalitet af Händlerbund Management AG og E-handel Europa Trustmark adfærdskodeks, som findes på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf og https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Væsentlige egenskaber ved varerne eller tjenesterne

De væsentligste egenskaber ved varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1. Priserne i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser og inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

6.2. De afholdte forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan åbnes via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af ordreprocessen og skal bæres af dig, medmindre gratis levering er lovet.

6.3. Hvis leveringen sker til lande uden for Den Europæiske Union, kan vi pådrage sig yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (bankoverførsel eller valutakursgebyrer), som skal bæres af dig. 

6.4. Du skal bære omkostningerne ved pengeoverførslen (bankoverførsel eller valutakursgebyrer) i tilfælde, hvor levering sker til et EU-medlemsland, men betalingen blev indledt uden for Den Europæiske Union.

6.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, skal betalingskravene fra den indgåede kontrakt straks betales.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. I det omfang du er en forbruger, er det lovligt reguleret, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den solgte ting kun overgår til dig, når varerne udleveres, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden til at udføre forsendelsen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på din egen risiko.

8. Lovpligtigt ansvar for mangler

Ansvaret for mangler er baseret på "Garanti" -reguleringen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse generelle vilkår og kundeoplysninger blev udarbejdet af advokaterne fra forhandlerforeningen, der er specialiserede i it-lovgivning og konstant kontrolleres for juridisk overholdelse. Forhandlerforeningen Management AG garanterer tekstenes retlige sikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Mere information findes på: https://www.haendlerbund.de/agb-service .

sidste opdatering: 23.10.2019
Youtube Channel